Pequod

Tema: Lyriska media

I am

av Pär Thörn

Pär Thörn är en svensk ljudkonstnär, performanceartist och avantgardistisk poet, bosatt i Malmö. Thörn skriver prosa i en absurdistisk stil eller med absurda motiv.

När jag fick i uppdrag att konstruera en digital dikt ville jag skapa en dikt som verkligen var digital och inte en som bara reproducerade en analog dikt med digital teknik. Jag har tidigare arbetat med googledikter där ett sökord eller en fras genererar en katalogdikt (exempelvis ”Sanningen” i antologin Världens ende (Lystring 2010)).

”I am” kan ses som en vidareutveckling av detta koncept, men där dikten hela tiden förändras genom ständiga sökningar på Twitter. Resultaten filtreras så att samtliga ord från och med ”I am” till skiljetecknen: punkt, frågetecken eller utropstecken nedtecknas. Uppdateringar med webadresser filtreras också bort av programmet.

I ”I am” blir diktjaget samtliga personer som skriver frasen ”I am” på Twitter. Dikten avslutas antingen när Twitteranvändare upphör att använda uttrycket ”I am” eller när Twitter lägger ner verksamheten. Vi får se vad som sker först.

Upplev verket på iampoet.net


Video: Pär Thörn berättar om processen bakom I am på releasefesten för Pequod nummer 48.

Bilder från releasefesten

Tekniken bakom dikten utvecklades av Scott Meadows, Marcus Ghaly och Baris Serim, studenter på masterprogrammet för interaktionsdesign vid K3, Malmö högskola.

Comments are closed.

Övriga bidrag

Senaste kommentarerna