Pequod

Tema: Lyriska media

Om tidskriften Pequod

Tidskriften Pequod startade 1992, och har sedan dess utkommit med 3–4 nummer varje år. Redaktionen består för närvarande av Per Bergström, Anders Bräck, Per Engström och Thomas Andersson.